KOMODUM je osnovan  1990 god.kao porodična firma.Firma se bavi trgovinom na veliko,metalima i Sirovinama za livacku industriju kao i trgovinom rezervnih delova i opreme za livacku industriju .Kad se kaže metalima odnosi se na program Kombinata Aluminijuma iz Podgorice i Zeljezare Nikšić Vlasnik KOMODUMA je osnovao 2000 godine firmu HEMSOL COMO u Beogradu i ista se bavi sličnim stvarima na tržištu Srbije,odnosno prodajom sirovina rezervnih delova i opreme za Srpske livnice.